كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي (ع) - گردش و امانت بانوان
كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي (ع) - گردش و امانت بانوان
خراسان رضوي, مشهد
مشهد مقدس - حرم مطهر امام رضا علیه السلام - بست شيخ طوسي - سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي (ع ).