سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى
سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى
خراسان رضوي, مشهد
مشهد مقدس - حرم مطهر امام رضا علیه السلام - بست شيخ طوسي - سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي (ع).