لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

تلخیص اصول فقه

نام کتابخانهكتابخانه دانشكده الهیات دانشگاه فردوسی
پديدآورنده

آل بویه، علی، ۱۳۴۰- = مظفر، محمدرضا، ۱۹۰۴-م۱۹۶۴.، adiR dammahuM ,raffazuM

موضوع

اصول فقه

شماره رديف23217
مابقي فيلدها{117} = {19}
شماره ثبت۱۵۸۰۹ = ۱۵۸۱۰
تولد/وفات۱۹۰۴-۱۹۶۴
شرح پديدآورعلی آل بویه
ناشرعالمه
محل نشرقم
سال نشر۱۳۷۸ = 964-6798-12-8
رده کنگره
BP ۱۵۵ /آ۷ ت۸
شماره ديويي
۲۹۷ /۳۱
نوعخاكساری = ۳۵۸۳-م۷۸
فروستاصول فقه
يادداشتاین كتاب تلخیص و بازنویسی از كتاب "اصول فقه " اثر محمدرضا مظفر است
عنوان/فروست/سايراصول فقه
مشخصات ظاهري۲ ج
جلد۱ = ۲
نسخه
محل نگهداريال
BARCODETHFB0570235 = THFB0570198
وارد کننده اطلاعاتكشمیری
تاريخ ورود۱۳۸۳/۱۰/۷


دارالحدیث