لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

ابر نيروي چي : تشريح نيروهاي دروني انسان فلسفه چي نيروي چى

نام کتابخانهكتابخانه عمومي كوثر مرند
پديدآورنده

نوشته صمد وليزاده

موضوع

تاي چي چوآن

شماره رديف6
کد عنوان6
سرشناسه فارسيوليزاده , صمد
محل انتشارتبريز
ناشرصمد وليزاده
تاريخ نشر1368
یادداشتهاعنوان روي جلد: ابر نيروي چي , تشريح نيروي چي عظيم ترين نيروي دروني $ انسان $
رده بندي کنگره
GV 505 /و8الف2
رده بندي ديويي
796 /8155 و756 الف
برساخت319 ص : عكس , نمودار
نوع مدرکكتاب
زبان مدرکفارسى
ساير شناسه هاي افزوده در مستند عنوانتشريح نيروي چي عظيم ترين نيروي دروني انسان


دارالحدیث