لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

زیستن در محیط زیست

نام کتابخانهكتابخانه الغدير (مؤسسه فرهنگی تحقيقاتی اخوان دستمالچی)
پديدآورنده

میلر، جورج تایلر = Miller, George Tyler

موضوع

بوم شناسی انسانی = سیاست محیط زیست

شماره رديف52104
مابقي فيلدها{117} = {19}
شماره ثبت۹۵۷۸۱
مابقي پديدآورندگانمترجم = مخدوم فرخنده، مجید = ۱۳۲۴-
تنالنگاندانشگاه تهران . موسسه انتشارات و چاپ
تولد/وفات۱۹۳۱ -
شرح پديدآورتالیف : جورج تایلر میلر؛ ترجمه : مجید مخدوم
ناشردانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
محل نشرتهران
سال نشر۱۳۸۴ = ۹۶۴-۰۳-۳۹۸۱-۴
رده کنگره
GF ۴۱ /م۹ز۹ ۱۳۸۴
شماره ديويي
۳۰۴ /۲
زبانفارسی
نوع۷۱۷-م۷۷
يادداشتانتشارات دانشگاه تهران ؛ شماره ۱۹۰۹ = عنوان اصلی : tnemnorivne eht ni gniviL
مشخصات ظاهريث، ص۳۵۱.: مصور، نقشه، جدول، نمودار
نسخه۱


دارالحدیث