لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

راهنماي كامل حل مسائل مباني الكترومغناطيس

نام کتابخانهكتابخانه پژوهشگاه معلم اداره كل آموزش وپرورش استان مركزی
پديدآورنده

احسان سيدى

موضوع

الكترومغناطيس=الكترومغناطيس ‏-‏ مسايل ، تمرينها و غيره

شماره رديف3822
کد عنوان3886
سرشناسه فارسيسيدي ، احسان ، 1353‏-‏
عنوان قرارداديراهنماي كامل حل مسائل مباني الكترومغناطيس
محل انتشارمشهد
ناشرنيكونشر
تاريخ نشر1381
یادداشتها$اين كتاب حل المسائل "مباني الكترومغناطيس " احمد صفايي است
شناسه هامباني الكترومغناطيس
رده بندي کنگرهQC 760 225م 7ص 1381
رده بندي ديويي537 س922 ر
برساخت
183 ص .: مصور، نمودار
نوع مدرکكتاب


دارالحدیث