لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

بهداشت زنان (از دوران نوزادي تا يائسگي)

نام کتابخانهكتابخانه عمومی امام حسین (ع)
پديدآورنده

چريل كلاندر, دني بلارد, سينتيا چاندلر

موضوع

زنان - بهداشت

شماره رديف6831
کد عنوان6859
سرشناسه فارسيكلاندر, چريل
سرشناسه لاتينKolander، Cheryl A
محل انتشارتهران
ناشرشهرآب آينده سازان
تاريخ نشر1380
یادداشتهابهائ 19000ريال، $ISBN 964-314-129-2# عنوان اصلى$ Contemporary# : $ women's health: issues for today and the# future#
ساير شناسه افزوده در مستند عنوانبالارد, دني , Ballard، Danny J چندلر, سينتيا, Chandler، Cynthia R فلاح حسني , كبري , - 1348 , مترجم مقدم , مريم , - 1352 , مترجم
رده بندي کنگره
RA 778 ،ك77ب9 1380
رده بندي ديويي
613 /0424 ك632ب 1380
برساخت248 ص مصور, جدول , نمودار
نوع مدرکكتاب
زبان مدرکفارسى


دارالحدیث