لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

معجزه انگور: در پيشگيري و درمان سرطان و بيماريهاي ديگرپديدآورنده يوهانا برانت , يادنامه دكتر گيلورد هاوزرنوشته كولت لافور

نام کتابخانهكتابخانه عمومی سید ابوالرضا راوندی
پديدآورنده

مترجم مهدي نراقى

موضوع

انگور مصارف درماني هاوزر, بنگامين گيلورد Hauser، Bengamin Gayelord سرطان - رژيم درمانى

شماره رديف6448
کد عنوان6448
سرشناسه فارسيبرانت , يوهانا, - 1876
سرشناسه لاتينBrandt، Johanna
محل انتشارتهران
ناشرجاويدان
تاريخ نشر1369
یادداشتهابها بها1000 : ريال $ عنوان اصلى$ How to conquer# : cancer، naturally: )The grape cure(#
ساير شناسه افزوده در مستند عنوانلوفور, كولت , Lefort، Colette يادنامه دكتر گيلورد هاوزر نراقي , مهدي , - 1299 , مترجم
رده بندي کنگره
RC 271 ،الف8ب4 1369
رده بندي ديويي
616 /9940654 ب411م
برساخت208 ص : مصور, عكس
نوع مدرکكتاب
زبان مدرکفارسى
ساير شناسه هاي افزوده در مستند عنوانيادنامه دكتر گيلورد هاوزر


دارالحدیث