نام كتابخانه امام رضا (ع) (آستان قدس رضوی ع)
نام مسئول زهرا خسروي
تاريخ تاسيس 1381
تعداد مدارک موجود 37,818
تاريخ آخرين بروز رساني   1393/3/7
رایانامه
وبگاه aqlibrary.org
تخصص(ها)
انواع مدارک موجود کتاب، نشریه
نام استان خراسان جنوبی
نام شهر بيرجند
نشانی بيرجند - ميدان معلم - جنب ميراث فرهنگى - كتابخانه امام رضا (ع).
شماره تلفن 051-32446820
توضيحات ديگر


دارالحدیث