لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

اربعین ( شیخ بهایی )

نام کتابخانهكتابخانه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه كاشان
پديدآورنده

موضوع

اربعینات- قرن ۱۰ ق

شماره رديف59928
شماره مدرک۳۹۷۶۱ = 1 = T = ۱۲۵۴۲۴ = 0 = 1390/02/20 = فارسی = 000 = غیرمرجع = عنوان
سرشناسه فارسيشیخ بهائی، محمدبن حسین = ۹۵۳ - ۱۰۳۱ ق
مترجمترجمه شمس الدین محمد خاتون آبادی
ويرايشگرویرایش حسین استادولی
محل انتشارتهران = حكمت = ۱۳۸۷
صفحهد، ۶۴۰ ص
توضيحاتچاپ دوم
شناسه هااحادیث شیعه- قرن ۱۰ ق = خاتون آبادی، محمدبن علی = مترجم = استادولی، حسین = ۱۳۳۱ - = ویراستار
رده بندي ديويي
۲۹۷ش۹۱۳الف/۲۱۸
فهرست نويسي1390/02/20


دارالحدیث