لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

الفهرست ابن نديم

نام کتابخانهكتابخانه شیخ شهاب الدین اهری (ره)
پديدآورنده

ابوالفرج محمد بن ابي يعقوب اسحق المعروف بالوراق , تحقيق رضا تجدد

موضوع

كتابشناسي ادبيات عربي سرگذشتنامه و كتابشناسى

شماره رديف10917
کد عنوان10918
سرشناسه فارسيابن النديم , محمد بن اسحق , متوفي 380 ق
محل انتشارتهران
ناشراساطير
تاريخ نشر1381
یادداشتهاتوسط انتشارات رحمانيه در مصر نيز به چاپ رسيده است $
ساير شناسه افزوده در مستند عنوانتجدد,رضا, مترجم
رده بندي ديويي
011 /2927 الف173ف
برساخت854ص
نوع مدرکكتاب
زبان مدرکفارسى


دارالحدیث