لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

اسطوره های مصری

نام کتابخانهكتابخانه و مركز اسناد دانشگاه كردستان
پديدآورنده

هارت، جورج = Hart, George

موضوع

اساطیر مصری

شماره رديف12333
مابقي فيلدها{117} = {19} = ۲۲{159}/۰۴/۱۳۸۳ = {159}خریداری = ۱۲{159}/۰۶/۱۳۸۱
شماره ثبت۵۲۲۶۰ = ۴۱۸۹۳
مابقي پديدآورندگانمخبر، عباس، ۱۳۳۲ - ، مترجم
تولد/وفات۱۹۴۵ -
شرح پديدآورجرج هارت ؛ترجمه عباس مخبر
ناشرنشر مركز
محل نشرتهران
سال نشر۱۳۷۴
رده کنگره
BL ۲۴۴۱/۲ /ه۲فلا۵ ۱۳۷۴
شماره ديويي
۲۹۹/۳۱
زبانفارسی
نوعFB = ۸۰۹۰۱
يادداشتاسطوره های ملل ؛ ۳ = عنوان اصلی : shtym naitpygE
مشخصات ظاهري۱۰۶ ص .: مصور، نقشه
جلد۱
نسخه۲ = ۱
محل نگهداريكتابخانه مركزی


دارالحدیث